Til   Forside
Til  Side2
                     Denne drap skal klippes og syes efter tegningen. 
              

              Rossetter laves på f.eks. denne måde